VVEC

Meghívó

Írta VVEC , 2023-04-21


MEGHÍVÓ klubtagok részére

A VÁC VÁROSI EVEZŐS CLUB 2023. ÉVI
KÖZGYŰLÉSÉT

  1. május HÓ 22-ÉN 17:30 ÓRÁRA ÖSSZEHÍVJA.

Helyszín: Patay László Csónakház clubterme (Vác, Horváth Mihály u. 2. I. emelet)

A KÖZGYŰLÉS TERVEZETT NAPIRENDJE

  1. Az elnökség 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója.
  2. A 2022. évi mérleg és közhasznúsági jelentés.
  3. Felügyelő Bizottság beszámolója.
  4. A Club 2023. évi Költségvetése.
  5. Beszámoló az Elnökség munkájáról
  6. Vác evezésért emlékérem alapítása (ELN: 007/ 2023. 04. 17. számú Határozat: Egyhangú szavazással döntött az elnökség, hogy a Közgyűlés elé terjeszti Vác evezésért emlékérem alapítási javaslatát.)
  7. Egyebek

Az Alapszabály értelmében a napirend kiegészülhet a jelenlévők javaslatával az esetben, ha a jelenlévők 2/3-os többsége azzal egyetért.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés abban az esetben tartható meg, ha az határozatképes. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanerre a napra változatlan napirenddel az eredeti időponttól számított 30 perc elteltével újra összehívom.

A közgyűlésre a Tisztelt Címet meghívom.

Vác, 2023. április 20.

Az elnökség nevében: Dr Fekete Károly sk. Elnök